Wat is onderwijs is leven?

Ontdek hier wat ons drijft

Sustainable Development Goals (SDG'S)

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’S)

De SDG’s of duurzame ontwikkelingsdoelen van UNESCO vormen een belangrijke inspiratiebron voor ons jaartraject rond de wereldschool.

De SDG’s zijn de opvolgers van de millenniumdoelstellingen. UNESCO spreekt de ambitie uit om deze doelstellingen tegen 2030 te behalen. 17 heldere ‘tegels’ vormen het recept voor een wereldtoekomst waarin er voor altijd genoeg is voor iedereen.

Deze 17 doelstellingen zijn heel concreet en kan je ook makkelijk op school realiseren. Denk maar aan gezonde voeding op school (SDG2 en SDG3), kwaliteitsvol onderwijs voor jongens en meisjes (SDG4 en SDG5), een overdacht water- en energiegebruik (SDG6 en SDG7), het sociaal-financieel beleid van de school voor een maximale ouderbetrokkenheid (SDG1 en SDG17), het pestbeleid (SDG3 en SDG16), en zo voort.

Als je kinderen en jongeren in de lessen oplossingen leert bedenken om deze doelen te bereiken, en als je hen kansen geeft om dit in het leven op de school in de praktijk te brengen, dan werk je aan educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO). Je bereidt kinderen en jongeren voor op een leven als ambassadeurs voor een betere wereld.

Meer informatie vind je op sdgs.be/nl.

Scroll to Top