Wat is Onderwijs is Leven?

Ontdek hier wat ons drijft

Onderwijs is leven!

Onderwijs is méér dan een voorbereiding op het leven. Onderwijs is het leven zelf: lessen krijgen en delen, je openstellen voor de wijsheid van een ander en zelf kennis produceren. En dat het liefst een leven lang!

Waarom deze site?

Stedelijk Onderwijs wil twee dingen bereiken: meer leven in onderwijs én meer onderwijs in leven

Enerzijds willen we ervoor zorgen dat ons onderwijs relevant, eigentijds en levensecht is. Door onze lerenden als actieve burgers te behandelen, stimuleren we hen om hun eigen plek in de school en de samenleving te vinden. 

Maar voor ons stopt het leren niet bij het verlaten van de schoolbanken. Leren is een levenslang proces. We streven naar een samenleving waarin iedereen met een nieuwsgierige en lerende houding elkaar tegemoet treedt. 

Om deze tweeledige doelstelling te realiseren, delen we onze schooltrajecten rond actief burgerschap. Iedereen is welkom om onze tools, trajecten en vooruitgang  op de voet te volgen. Maar je kan zelf ook meedoen door onze rijke databank aan wijsheden aan te vullen met je eigen levensles!

Scroll to Top