Maxime, trajectbegeleider Actief Burgerschap“Systeemdenken, samen en zorg dragen voor. Zo omschrijft Maxime Balliu, trajectcoördinator voor Actief Burgerschap, het thema ‘wereldschool’ in drie kernbegrippen. Maxime werkt sinds september 2020 bij Stedelijk Onderwijs. Ze begeleidt verschillende scholen bij de implementatie van Actief Burgerschap, waaronder stedelijke basisschool De Bever in Deurne.

Stedelijke basisschool De Bever streeft ernaar om een echte wereldschool te worden. Die ambitie uit zich bijvoorbeeld in hun scholenverband met Zambia. “Het team van De Bever is heel enthousiast en gedreven”, steekt Maxime van wal. “Ze benaderden ons met de vraag of ze in een intensief begeleidingstraject rond het thema ‘wereldschool’ konden stappen. Dat betekent dat zij heel intensief rond één traject zullen werken. Vanuit Actief Burgerschap helpen wij dan hun ambities te vertalen naar concrete acties. Tegen het einde van dit schooljaar ligt een plan van aanpak op tafel, zodat we vanaf september 2021 met het volledige schoolteam aan de slag kunnen.”

Speelplaats De BeverDe SDG’s of duurzame ontwikkelingsdoelen van UNESCO zijn hiervoor een belangrijke inspiratiebron. Een van die ontwikkelingsdoelen waar stedelijke basisschool De Bever rond werkt, is klimaatactie (13): “De school plant bijvoorbeeld de speelplaats opnieuw aan te leggen in het groen. Ook willen ze een walk for water organiseren. Dat is een lange wandeling met de hele school om geld in te zamelen en zo waterschaarste op te vangen”, legt ze uit. Via iedere actie probeert het team van De Bever ook het scholenverband met Zambia in de kijker te zetten. Ze delen zoveel mogelijk ervaringen en projecten met de leerlingen en leerkrachten aan de andere kant van de wereld. 

Andere SDG’s, waaronder geen honger (2), komen ook aan bod. “Denk daarbij aan werken rond seizoensgroenten en een picknick met alleen maar maaltijdresten”, verduidelijkt Maxime. “Ook gaan de leerlingen hun Zambiaanse leeftijdsgenoten interviewen over lokale voeding en gezond eten. Heel leuke vooruitzichten! De Bever is een echte ambassadeur in wording voor de wereldschool.”

Corona was een spelbreker voor de leerlingen en het team van De Bever. “De pandemie heeft overal roet in het eten gegooid, dat is niet anders voor Actief Burgerschap”, vertelt Maxime. “Zo was het de bedoeling dat de leerlingen van stedelijke basisschool De Bever op uitwisseling zouden gaan naar Zambia, en dat we de Zambiaanse leerlingen ook hier mochten verwelkomen. Dat kan jammer genoeg niet doorgaan.”

Wel wisselen de leerlingen regelmatig brieven uit. Die gaan dan telkens over andere onderwerpen die binnen het thema van de wereldschool kaderen. “De leerlingen schreven bijvoorbeeld al over recyclage”, gaat ze verder. “Ze leggen dan uit hoe recyclage hier in zijn werk gaat, en vragen aan de Zambiaanse leerlingen hoe ze meer dan 11.000 km verder met afval omgaan. Die brieven worden voorgelezen in alle klassen van de school. Actief Burgerschap is immers niet de verantwoordelijkheid van één leerkracht, maar van de hele school”, meent Maxime. 

Daarnaast worden er filmpjes uitgewisseld. “De school wil in kader van cultuur een dance battle organiseren. De leerlingen van De Bever nemen het onderling tegen elkaar op terwijl een leerkracht hun danswedstrijd filmt. Die opname gaat dan naar de Zambiaanse leerlingen, die op hun beurt een inkijk in hun dance battle bezorgen. Kortom, stuk voor stuk mooie initiatieven om leerlingen vertrouwd te maken met de wijde wereld en met internationalisering”, besluit de trajectcoördinator.  

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top