“Cursisten en

 collega’s staan klaar om de wereld in te trekken”

Encora werkt internationale partnerschappen uit. Bram begeleidt deze trajecten en legt uit waarom en hoe ze dit aanpakken. In een wereldschool draait het om de wereld beter te kunnen begrijpen, beleven en verbeteren.
Door het smeden van internationale partnerschappen (sdg 17) wil Encora, het stedelijk centrum voor volwassenonderwijs, daaraan tegemoet komen. Encora is één van onze scholen die in het actiefburgerschapstraject ‘Wereldschool’ stapte.

Trajectbegeleider Bram en 2 trekkers van Encora vormen het projectteam, ze worden daarin versterkt door vertegenwoordigers uit de diverse opleidingsdomeinen. Samen proberen ze internationale projecten op te zetten in de verschillende opleidingen.

Personenzorg op stage in Marokko

“Internationalisering is niet nieuw bij Encora” zegt begeleider Bram. “In Personenzorg gaan cursisten al jaren op stage naar het buitenland. Leerkrachten van Vreemde talen experimenteren dan weer met jobshadowing (in de schaduw lopen van een buitenlandse collega om daarvan te leren of omgekeerd). Collega’ van NT2 wisselen met leraren uit andere landen expertise uit rond Open Klas methodes via het Europees COOL-project. Bedoeling nu is dat we internationalisering uitbreiden naar alle opleidingsdomeinen. opleidingen van Encora. Want we geloven zeer sterk in de meerwaarde voor onze cursisten én collega’s. Ze verrijken niet alleen hun vaktechnische competenties (door andere technieken, andere methodieken, andere talen te leren) maar ze groeien ook in hun persoonsgebonden competenties (zoals intercultureel leren, zelfredzaamheid,…)”.

Bram Goris, trajectbegeleider

“Als eerste stap hebben we met de ganse groep gebrainstormd: wat zouden we willen? Welke partnerschappen lopen al? Waar liggen opportuniteiten? We ontwikkelden ook een visietekst. Dat alles resulteerde in een jaaractieplan. Zo willen heel wat opleidingen buitenlandse stages opzetten en zoeken ze partners om bijvoorbeeld jobshadowing te introduceren.
Elke opleiding werkt nu zijn plan verder uit.

Het opzetten van internationale partnerschappen vraagt wel wat voorbereiding. Het opzetten van een project, het zoeken naar buitenlandse partners, het uitwerken en -schrijven van een Europese projectaanvraag kost tijd en expertise. Bram begeleidt scholen daarbij. Omdat je bij het uitwerken van een projectaanvraag vaak ook fysiek de eerste contacten moet leggen met partners in het buitenland, heeft het Stedelijk Onderwijs een projectenfonds opgericht. Scholen kunnen tot maximaal 2500 euro aanvragen om die eerste contacten te kunnen leggen. Nadien volgt dan hopelijk (na goedkeuring project) de Europese projectsubsidie.

Ondertussen steekt Corona al bijna een jaar stokken in de planning van het centrum. De meeste projecten zijn bijna klaar met de voorbereiding. Althans zo goed als mogelijk.
“Want als je met Europese partners stageplekken wil uitwisselen bijvoorbeeld, moet je vooraf wel ter plaatse gaan om afspraken te maken en alles te verkennen. Dat is nu helaas niet mogelijk. We wachten op het einde van de pandemie om van start te kunnen gaan en terug veilig te mogen reizen.”

Ook de lopende stages en uitwisselingen staan on hold. Een heel jammere zaak voor de cursisten die normaal nu in het buitenland op stage zouden zijn.

Maar het projectteam staat klaar, zodra de veiligheidsmaatregelen het toelaten zal binnen Encora de wereld terug verkend en verbeterd worden!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top