SDG 4: ONDERWIJSKWALITEIT

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

Rombout Vandael, coördinator visitaties Stedelijk Onderwijs

Het visitatieteam helpt schoolleiders en schoolteams om een gedetailleerd zicht te krijgen op hun onderwijskwaliteit.

Elk kind heeft recht op kwaliteitsvol onderwijs. Daar moet je geen enkele onderwijsprofessional van overtuigen. Alleen is het soms moeilijk voor een schoolteam om goed in te schatten of ze goed bezig zijn. Ligt de lat hoog genoeg? Doen we de goede dingen? Wat kunnen we beter doen? Hoe zorgen we samen als schoolteam voor kwaliteit? Vele teams willen dat écht weten en vragen daarin ondersteuning. Een doorlichting geeft een school elke vijf schooljaren een beeld op de kwaliteit en een bijhorende beoordeling. Wij willen méér doen via ons visitatieteam. We willen preventief en ondersteunend werken, zodat een doorlichting geen verrassingen of stress hoeft te geven. Het visitatieteam van het Stedelijk Onderwijs schaalt de onderwijskwaliteit en de mate waarin een stedelijke school hier zelf zicht op heeft in. Waar mogelijk doen we deze inschaling samen met de schoolteams. We versterken hun kijk op de eigen kwaliteit. 

We doen dat vooral op vraag van teams zelf. Vaak ontbreekt hen de tijd om op een gedetailleerde manier naar kwaliteit te kijken: door wisselende teams of directie, door de veelheid aan projecten of door situaties zoals Corona… Er ligt erg veel werk op het bord van directeurs en hun teams. En toch kunnen we de vraag naar visitaties nauwelijks bijhouden. Ze willen ondanks alles echt tijd maken om te kijken naar kwaliteit. Ik zie een steeds grotere ambitie bij scholen op dat vlak. Dat is sterke evolutie. Stedelijk Onderwijs streeft naar maximale leerwinst voor elke lerende. Maar we willen dat excellentie hand in hand gaat met zorg. Daarom kijken we steevast bij elke visitatie naar het luik ‘leerlingenbegeleiding’ van een school. Leerlingen groeien immers op in een complexe maatschappij. Binnen de grootstedelijke context worden ze nog extra uitgedaagd.. Onze leraren bereiden hen voor op een actieve deelname aan de maatschappij. Dat is geen eenvoudige taak is. 
We willen hen dan ook ondersteunen met gericht advies over het beleid op leerlingenbegeleiding en tips voor de concrete klaspraktijk.

Uitdagingen als Corona hebben een enorme impact op onderwijs en op onze leerlingen. Via sterke leerlingenbegeleiding kunnen we ook op afstand de minder kansrijke leerlingen blijven meenemen en versterken in hun leerwinst. Ik situeer mijn job (coördinator van het visitatieteam) en het doel in de kern van deze sdg: elk kind gelijke toegang geven tot kwaliteitsvol onderwijs en levenslang laten leren. Hoe meer schoolteams we daarin kunnen ondersteunen, hoe beter!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top