Magazine de democratische school verkrijgbaar per post of digitaal

Hoe geven we iedereen een stem? Aan welke competenties moeten we werken om het ‘samenverhaal’ op school te laten slagen? En hoe begin je daaraan? Het antwoord op deze vragen is niet eenduidig, maar vraagt om een voortdurende reis. Een reis die we bij het Stedelijk Onderwijs in Antwerpen afleggen om onze lerenden te stimuleren tot actief burgerschap. Soms falen we in ons opzet, maar op andere momenten bereiken we de mooiste successen, en die zijn het waard om te delen. Want wij geloven dat onderwijs het leven is. En andersom! Dat we samen onze scholen nóg democratischer, wereldser, vreedzamer, diverser en rechtvaardiger kunnen maken. 

We beginnen onze vijfjarige cyclus rond actief burgerschap daarom met de democratische school. In 2019-2020 werkten 7 stedelijke scholen intensief rond democratische waarden. Tot Corona in het voorjaar scholen deed sluiten. Het zou zonde zijn om hun ervaringen en verhalen verloren te laten gaan. Vandaar het magazine de democratische school. Om te tonen dat het kan, dat het mag, dat het moet zelfs. Bij een aantal artikels vermelden we inspiratie- en bronmaterialen. Je vindt ze hier alvast.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top