De Esdoorn ligt in het hart van het multiculturele district Borgerhout. Dit weerspiegelt zich sterk in de leerlingenpopulatie. Door in te zetten op het aspect wereldschool wil de school ernaar streven dat de vele perspectieven uit de wereld in de klas aan bod komen. Zowel de leerlingen als de leerkrachten tonen empathie, respect en solidariteit voor elkaar en voor de anderen.

De school wil democratischer worden door de samenwerking tussen en over de graden heen nog tastbaarder en zichtbaarder te maken. Vanuit het kader van actief burgerschap bepalen de leerkrachten een aantal prioriteiten, waarrond een coherente opbouw en curriculum worden uitgewerkt. Zo willen ze de leerlingen nog bewuster maken van het parcours dat ze op de school afleggen, zodat ze de onderliggende waarden uitdragen naar de samenleving.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top