Het team van de Gele Ballon wil het aanbod binnen MMWT onder de loep nemen. Vanuit het curriculum willen de leerkrachten werken aan een school die meer de focus heeft op de ruime wereld die de school omgeeft en de samenhang duidelijk maakt die er in die wereld bestaat. Bovendien hebben de leerkrachten de ambitie om echte rolmodellen te worden voor de leerlingen. Tot slot wil het leerkrachtenteam duurzame (internationale) partnerschappen uitbouwen om zo de school een eigen identiteit te geven.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top