Actief burgerschap

De hoeksteen van onze missie

Visie

De actief burgerschapswerking van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen vertrekt vanuit een welbepaalde visie, die wordt gevoed door wetenschappelijke inzichten in burgerschapseducatie.

Succesvolle scholen leggen naast de cognitieve uitdaging van de leerlingen evenzeer de nadruk op sociale vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijk. Door een goeie samenwerking op school rond deze brede vorming ontstaat er een cultuur van verantwoordelijkheid en groeigericht denken. Een cultuur waarbinnen ieders perspectief ertoe doet en iedereen ertoe uitgedaagd wordt de beste versie van zichzelf te worden.

Dit is waar we bij het Stedelijk Onderwijs met elke leerling naar streven. Actief burgerschap wordt niet beperkt tot één vak, maar doordringt de hele schoolwerking. Deze zogenaamde ‘heleschoolbenadering’ houdt in dat teams samenwerken om kennis rond burgerschap tegenover de lerenden te benoemen, om hen voldoende oefenkansen te bieden om burgerschapsvaardigheden op te bouwen, én om ervoor te zorgen dat iedereen op school burgerschap kan beleven in het leren en leven op school. Hoewel dit in de praktijk niet de meest eenvoudige invulling van burgerschapseducatie is, is het aantoonbaar de meest effectieve. Bovendien daagt het schoolteams uit om stil te staan bij het waarom van hun onderwijs, en om tot een voldragen samenwerking te komen om samen doelgericht de maatschappelijke vorming van hun lerenden te realiseren.

Wij sluiten actief burgerschap dus niet op in één vak. Maar dat betekent niet dat we niet doelgericht werken. Zoals bij alles wat we doen bij het Stedelijk Onderwijs staat het leren van onze leerlingen centraal, ook op het vlak van niet-cognitieve doelen. De cruciale kennis-, vaardigheids- en attitudecomponenten voor actieve burgers werden gebundeld in een vakoverschrijdend competentiemodel, dat scholen haalbare leerdoelen aanreikt voor elk onderwijsniveau, en deze leerdoelen vat in leerlijnen van kleuteronderwijs tot aan de volwassenheid. Dit competentiemodel is op vraag verkrijgbaar via: actiefburgerschap@so.antwerpen.be

Scroll to Top