Actief burgerschap

De hoeksteen van onze missie

Jaarthema's

Integrale aanpak

In de periode 2019-2024 wordt het actief-burgerschapskader systematisch in focus geplaatst binnen het Stedelijk Onderwijs. Dat betekent dat de stedelijke scholen in deze periode naar een procesgerichte burgerschapswerking moeten evolueren via het Onderwijs is Leven-project biedt het Stedelijk Onderwijs ondersteuning en inspiratie.

De competenties van actief burgerschap werden geclusterd rond vijf schoolstreefdoelen, die elk vijf ‘brillen’ vormen om naar actief burgerschap te kijken. Het is de bedoeling om met alle partijen ernaar te streven om de school ‘beter’ te maken, en met ‘beter’ bedoelen we: 

2019-2020 Democratische school

Hoe kan je samen met alle betrokkenen de school vorm geven? Hoe verhoog je de actieve participatie van lerenden, leerkrachten, beleidsteams en ouders bij het schoolgebeuren? Hoe geef je de inclusiegedachte op school concreet vorm? Vind inspiratie in het Magazine de democratische school, je kan het hier bestellen. 

2020-2021 Wereldschool

Hoe maak je je lerenden bewust van hun verantwoordelijkheid tegenover de wijdere wereld? Hoe breng je de wereld in de klas, en de klas in de wereld? Hoe gaan we om met de uitdagingen van een groeiende globalisering? Hoe kunnen we duurzaam leven op school?

2021-2022 Rechtvaardige school

Hoe gaan scholen om met actuele en maatschappelijke uitdagingen binnen en rond de school? Hoe zorgen ze ervoor dat lerenden zich kritische vragen stellen bij wat er rondom hen gebeurt, en dat ze in actie schieten om onrecht in de wereld te bestrijden?

2022-2023 Diverse school

Hoe kan je ieders eigenheid op school respecteren? Hoe rijm je de aandacht voor ieder individu met de noden van de groep? Hoe kunnen  we verschillen overstijgen en bij iedereen werken aan een positief zelfbeeld.

2023-2024 Vreedzame school

Hoe zorg je ervoor dat iedereen op school zich veilig voelt? Hoe pak je pestgedrag en fysiek geweld aan? Hoe ga je om met de onvermijdelijke meningsverschillen tussen leerlingen, leerkrachten en anderen? Hoe maak je van je lerenden militanten van vreedzaamheid?

Scroll to Top