Zelf aan de slag

Hulp om er met je school zelf in te vliegen

Zelf aan de slag

Onder deze tab vind je concrete tools waarmee de democratische scholen hun traject gestart zijn. Ze zijn ook bruikbaar voor andere scholen die hun schoolwerking democratischer willen maken. Je vindt hier tools voor een beginsituatieanalyse, wenken om zelf een inclusief en doelgericht traject te lopen, en -voor scholen van het Stedelijk Onderwijs- een link naar de workshops die je in staat kan stellen om in het brede kader van Actief Burgerschap samen met je team een oordeelkundige keuze te maken.

Scroll to Top