Schoolvoorbeelden

Onze scholen maken het verschil

Voortraject

De 7 scholen die intensief inzetten op de democratische school doorliepen elk een voortraject:

Voortraject

In januari 2019 stelden ze zich kandidaat om deel te nemen en ondersteuning van het Stedelijk Onderwijs te ontvangen om hun school democratischer te maken.

In februari 2019 kwamen de de zeven scholen samen in De Leerexpert Peerdsbos in Brasschaat voor een tweedaagse rond ‘de democratische school’. Elke school maakte gebruik van de materialen van de toolbox democratische school, en stelde op basis daarvan hun prioriteiten op.

Tussen februari 2019 en juni 2019 stelden de vertegenwoordigers van de scholen een plan van aanpak op, toetsten ze dit af met hun collega’s, en stelden ze samen met hun begeleider een taakverdeling op.

Vanaf september 2019 begint de feitelijke realisatie van de projectplannen. Elke democratische school kan hierbij de ondersteuning inroepen van een vaste ondersteuner. De ondersteuners komen zelf regelmatig samen in een leernetwerk om samen kennis op te bouwen hoe je een school kan ondersteunen bij haar missie om een democratische school te worden.

Scroll to Top