Stedelijk Lyceum Offerande

Stedelijk Lyceum Offerande is een OKAN-school nabij het Centraal Station. Als instroomschool voor – voornamelijk oudere – nieuwkomers streeft de school naar een snelle aansluiting bij de samenleving. Hierbij moet zij rekening houden met een grote diversiteit aan achtergronden en voorkennis bij haar leerlingen. Sociale vaardigheden maken een belangrijk deel uit van de maatschappelijke vorming
Lees Meer >>