Topsporters zijn intensief bezig met het verbeteren van hun individuele prestaties. Vaak zijn ze eerder op zichzelf geplooid. Maar dat is voor de Antwerpse Topsportschool net de drijfveer om op school méér te focussen op samenwerking en participatie. “Dat is een bewuste keuze” zegt leidinggevende Heidi Van Rooy. “Onze leerlingen zijn vaak op stage of tornooi. Hun leven draait rond sport. Het is dan ook moeilijk om een hechte schoolcultuur te creëren. Maar toch willen we daar graag op inzetten en kozen we voor een intensief traject in het kader van de democratische school” aldus Heidi. 

De school kan daarvoor rekenen op ondersteuner An Verlinden. “Mijn rol was voornamelijk om de vele ideeën en acties van het kernteam in een strategie te gieten en om samen leerlijnen op te stellen” zegt An. De school koos voor 3 leerlijnen die door de verschillende graden heen lopen. Er wordt gewerkt aan democratisch leiderschap, geïnformeerd dialogeren en samen verantwoordelijkheid nemen. 

Méér dan onderwijs + topsport

Heidi vindt het belangrijk dat de school voor leerlingen méér is dan een optelsom van onderwijs en topsport. “Leerlingen hebben nood aan een schools gevoel, aan een klimaat waar het ook eens gezellig mag zijn en waar ze uitgedaagd worden om bezig te zijn met andere dingen dan sport of de klassieke lessen. Dat kan alleen als ze meer betrokkenheid tonen voor de school en voor elkaar én daar ook initiatieven in leren nemen” zegt ze. 

Ondertussen nam de school tal van initiatieven. Eén van die acties is het opzetten van een klasleiderssysteem, het zogenaamde CAPTAIN KOMPANY-systeem. Het verwijst naar voetballer Vincent Kompany, topsporter die bekend staat voor zijn leiderschap en maatschappelijk engagement en die verder kijkt dan louter sportieve prestaties. 

teambuilding topsportleerlingenLeiderschap opnemen

“We zochten dus naar een format om de betrokkenheid te vergroten. We hebben bijvoorbeeld geen ervaring met een leerlingenraad ofzo” vertelt Heidi.  “Onze topsporters zijn ook niet echt gewoon om zelf engagement op te nemen. Bijna alles gebeurt voor hen door de federaties of door de school: er wordt vervoer geregeld, ze krijgen warm eten, ze krijgen en volgen instructies… We wilden ze zelf leren nadenken en initiatief nemen om de school aangenamer te maken.”

Momenteel telt elke klas een kapitein. De ‘captains’ kregen workshops rond het stimuleren van initiatief en persoonlijk leiderschap. “Voor de leerlingen was de invulling ervan wel een zoektocht, ze zijn dat niet gewoon. Maar ze groeien daarin. De captains vormen samen een leerlingenraad. Zo staan ze nu zelf in voor de organisatie van de ontspanningsruimte: hoe en door wie wordt de nieuwe pingpongtafel of de voetbaltafel gebruikt…  

We bereiden ook samen een nieuw buddiesysteem voor tegen volgend schooljaar. We willen dat starters zich sneller thuis voelen in onze school.” 

Ondertussen

“Ondertussen is de sfeer in de school veranderd” zegt Heidi. “Er is meer cohesie, er gebeurt nu ook eens iets anders op school. Er worden uitstappen gemaakt, teambuildingactiviteiten georganiseerd… zaken die we vroeger niet deden. In januari was er een projectweek. Leerlingen vonden het fantastisch om te werken aan maatschappelijk relevante thema’s zoals diversiteit of kritisch burgerschap” aldus Heidi. 

Volgend schooljaar stopt de intensieve begeleiding van An en haar collega’s. “Het wordt dan zaak om alles verder op punt te zetten en de bestaande initiatieven te borgen” zegt leidinggevende Heidi. Ook An deelt deze visie: “Ik hoop dat het enthousiasme van de kerngroep even groot blijft en dat de vele acties vertaald geraken in een duurzame en schoolbrede werking met alle collega’s.” 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top