Stedelijk Lyceum Waterbaan heeft een lange traditie van projectmatig werken, waarbij leerlingen uitgebreid de kans krijgen om hun plaats te vinden in de groep, om zichzelf te ontdekken en te leren over de samenleving. Toch zijn deze kansen vooral het resultaat van individuele acties van leerkrachten of graden, zonder dat er een complete opbouw of samenhang is tussen de verschillende onderdelen.

De school wil democratischer worden door de samenwerking tussen en over de graden heen nog tastbaarder en zichtbaarder te maken. Vanuit het kader van actief burgerschap bepalen de leerkrachten een aantal prioriteiten, waarrond een coherente opbouw en curriculum worden uitgewerkt. Zo willen ze de leerlingen nog bewuster maken van het parcours dat ze op de school afleggen, zodat ze de onderliggende waarden uitdragen naar de samenleving.

Lees hier meer over de aftrap van het traject met Deepak Ramola.

Meer inspiratie (onder meer leerlijnen feedback geven en ontvangen) vind je op deze pagina.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top