Deze school, gelegen in Deurne, geeft zichzelf als uitdaging om een nieuw vak, ‘Sterk in de wereld’, uit te bouwen. Geïnspireerd door de nieuwe eindtermen secundair, wil dit vak de brug slaan naar andere vakken, maar eveneens de participatie van leerlingen aan de wereld en het schoolleven stimuleren, met VR-brillen en een schoolradio. De vakinhoudelijke invulling zal bestaan uit zelfontwikkeld materiaal, workshops en een Nederlands aanbod. De bedoeling is dat dit vak de spil zal vormen voor een schoolbrede werking, die ook vanuit andere vakken mee wordt vormgegeven.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top