Stedelijk Lyceum Offerande is een OKAN-school nabij het Centraal Station. Als instroomschool voor – voornamelijk oudere – nieuwkomers streeft de school naar een snelle aansluiting bij de samenleving. Hierbij moet zij rekening houden met een grote diversiteit aan achtergronden en voorkennis bij haar leerlingen.

Sociale vaardigheden maken een belangrijk deel uit van de maatschappelijke vorming van de lerenden. Maar bij nieuwkomers komen omgangsregels vaak als redelijk abstract en vreemd. Daarom wil het team vertrekken vanuit levenslessen van Vlamingen en nieuwkomers om de regels, waarden en normen een menselijk gezicht te geven. Zo wil de school werk maken van de maatschappelijke participatie van de leerlingen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top