De Kleine Muze is een basisschool op het Maarschalk Montgommeryplein. Geïnspireerd door de Daltonfilosofie legt de school een sterke nadruk op groepsdynamica en samenwerking. Toch liggen er nog uitdagingen: het team droomt ervan dat elk kind een goed zelfinzicht bereikt, waardoor het goed weet wat het kan bijdragen aan de groep. Het team wil dat bereiken door de kinderen te laten reflecteren over hun talenten (wat ze kunnen en graag doen) en levenslessen (wat het leven hen al geleerd heeft).

Het team werkt rond de axenroos (kleuterschool) en meervoudige intelligentie (lagere school). Maar ook de talenten van het team én de ouders wordt in kaart gebracht. Uiteindelijk zal het schoolfeest ingevuld worden als een talenten- en levenlessenfeest.

Het team onderzoekt vervolgens hoe ze de talentenwerking en levenslesgesprekken duurzaam kunnen implementeren in hun feedbackgesprekken met leerlingen en in de klaswerking. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top