Actief burgerschap

De hoeksteen van onze missie

Vijf pijlers

Elk van de jaarthema’s sluit aan bij activiteiten waarvan het Stedelijk Onderwijs zelf aangaven dat ze sterk bijdragen tot de burgerschapsvorming van hun leerlingen. Deze vijf pijlers, van waaruit de actief-burgerschapswerking van het Stedelijk Onderwijs werd opgebouwd, zijn de volgende:

Deze vijf pijlers, van waaruit de actief-burgerschapswerking van het Stedelijk Onderwijs werd opgebouwd, zijn de volgende:

Actuele en maatschappelijke uitdagingen

Samen school maken

Omgaan met conflicten

Werken met en vanuit diversiteit

Internationalisering

Vanuit deze vijf componenten stelde het Stedelijk Onderwijs Antwerpen de volgende definitie van actief burgerschap op:

“Actief burgerschap is elkaar in kracht zetten en maximale ontwikkelingskansen bieden om in een veilige sfeer allemaal samen binnen de kaders van de democratie de actuele en maatschappelijke uitdagingen van nu en van de toekomst aan te pakken, in het volle besef dat iedereen zijn eigen identiteit, perspectief en talenten heeft, en dat we allemaal een collectieve verantwoordelijkheid dragen voor de wereld.”

Deze werkdefinitie toont hoe alle aspecten van burgerschap met elkaar verbonden zijn, en hoe je door aan één van de pijlers te werken, ook aan de andere tegemoetkomt. Vandaar moedigt het Stedelijk onderwijs aan om keuzes en prioriteiten binnen de burgerschapswerking te bepalen, en zo met het hele team doelgericht te streven naar maatschappelijk relevant onderwijs.

Scroll to Top