Play Video

Welkom bij Onderwijs is Leven!

 

Deze website biedt je inspiratie om je school klaar te maken voor de eenentwintigste eeuw en je leerlingen en cursisten te zien groeien in actief burgerschap. Je vindt hier ook materiaal en schooltrajecten om zelf aan de slag te gaan. Op die manier willen wij als Stedelijk Onderwijs Antwerpen bijdragen aan de ontwikkeling van scholen in Vlaanderen en daarbuiten tot stimulerende plekken voor leven en leren. 

Scholen beter maken betekent voor het Stedelijk Onderwijs dat we er samen met alle betrokkenen naar streven om nog democratischer, wereldser, rechtvaardiger, diverser en vreedzamer te worden. Deze vijf doelstellingen vormen de vijf jaarthema’s voor de komende jaren. In het schooljaar 2019-2020 startten we met ‘de democratische school’, dit schooljaar richten we ons op ‘de wereldschool‘.

Wat is Onderwijs is Leven?

Onderwijs is méér dan een voorbereiding op het leven. Onderwijs is het leven zelf: lessen krijgen en delen, je openstellen voor de wijsheid van een ander en zelf kennis produceren. En dat het liefst een leven lang!

Stedelijk onderwijs wil twee dingen bereiken: meer leven in onderwijs én meer onderwijs in leven.

Enkele schoolvoorbeelden

Tijdens het jaarthema van ‘de wereldschool’ nemen acht stedelijke scholen het ambassadeurschap op en ontwikkelen ze hun eigen weg naar een meer wereldse school. Hier vind je de profielen van de acht wereldscholen, samen met de uitdagingen die ze zelf voor hun school definiëren en de aanpak die ze daarvoor gaan kiezen.

Zelf aan de slag

Hier vind je concrete tools waarmee de wereldscholen hun traject gestart zijn. Ze zijn ook bruikbaar voor andere scholen die hun schoolwerking wereldser willen maken. Je vindt ook bijkomende inspiratie rond burgerschapseducatie in ons eerste Magazine De Democratische School. 

Levenslessen

Levenslessen zijn er om van elkaar te leren. Kleuters, leerlingen, leraren: iedereen heeft ze. Een oprecht gesprek en je haalt levenswijsheden zo boven. Levenslessen ontroeren en brengen mensen dichter bij elkaar. Het zijn geen wereldschokkende dingen, maar kleine eigen waarheden.  We publiceren regelmatig ook een levensles gerelateerd aan een SDG

"Loop veel op blote voeten, daar word je sterk van" Op reis in Nederland was ik heel gelukkig toen ik op het blotevoetenpad mocht lopen. Sindsdien probeer ik zoveel mogelijk op blote voeten te spelen. Ik hou ervan als het gras of zand aan mijn tenen kriebelt!

Judith (4 jaar)

Actief burgerschap

Sinds 2015 vormt actief burgerschap een cruciale pijler in de onderwijsontwikkeling van het Stedelijk Onderwijs. Sindsdien werd in nauwe samenwerking met de scholen van het Stedelijk Onderwijs een kader gecreëerd.    

Scroll to Top